söndag 30 september 2012

Ängeln i rummet... kan vara du själv


Nattens mörker döljer hans ångest men bara nästan, kungen kan inte sova, inte äta, inte vara med en kvinna, han är orolig, han vankar fram och tillbaka i sitt rum. Och han formar några ord, som en välsignelse eller bön  ”Den Gud som du ständigt dyrkar må rädda dig”.
Han är fylld av skuldkänslor och han tycker ju om Daniel som har gjort så mycket gott. Hur kunde han låta alla de andra få honom till att stifta en så märklig lag – ingen må dyrka någon annan gud än kungen själv? Jo det var ju ett sätt att få ordning i landet och att se till att alla drar åt samma håll. En människas tro är ju en politisk fråga! Det får henne att leva sitt liv olika beroende vad hon tror på, den tro som gör en människa fri är farlig, tänker kungen. Men ändå, han hoppas mot allt förnuft att Daniel ska överleva natten där nere i lejongropen.

I den mörka lejongropen sitter Daniel, han är rädd, livrädd för han vet att här är han i livsfara. När som helst kan det ta slut, han sitter i det ogenomträngliga mörkret han hör ljuden från lejonen, deras andetag, en grymtande och en morrning, han ber till Gud mitt i det svarta mörkret och någonting händer…
Just när ljuset börjar komma springer den nervöse kungen ut genom palatset och fram till lejongropen, han ropar med skräck i rösten: Daniel, har din Gud räddat dig från lejonen? Och till hans förvåning hörs en röst svara honom: ”Min Gud har sänt en ängel som har stängt lejonens gap” Daniel är oskadad och han befrias, den stora stenen dras undan och Daniel lyfts upp ur gropen. Gud har gripit in och räddat honom.

Idag är det änglarnas dag i kyrkan, det får vi höra i texterna och sångerna, vi får olika bilder av vad en ängel kan vara. Någon som skyddar oss och går med oss, någon som strider det godas kamp mot ondskan och övervinner det onda. Men den onde sägs också ha änglar på sin sida som tillsammans med Ondskan störtas ner från sin maktposition i himlen. 

Vi har sett bilder av änglar och ser dem här i kyrkan också på många ställen, de söta bokmärkesänglarna under predikostolen och runt bilden av Jesus på korset framme vid altaret, och på många flera ställen. Änglar framställs som bevingade småbarn och som vackra unga kvinnor och män, de har stora fjäderbevuxna vingar och glorior kring huvudet och trumpeter eller basuner i händerna. Vi har sett bilderna och hört orden. Och om man googlar på änglar dyker det upp en mängd olika sidor med vittnesbörd om änglamöten och ingripande av änglar och en uppsjö av bilder och figurer: där finns filmerna om Charlies änglar, Sofias änglar - ett tv-program som vill hjälpa människor med problem, och föräldraföreningen små änglar – för dem som mist mycket små barn, och mycket mycket annat.

Om vi går till bibeln ska vi se att det är ganska jordnära: Angelos är det grekiska ordet som blir till ängel på svenska, grundbetydelsen är budbärare. Någon som bär bud ifrån Gud till människor, någon som säger det som Gud vill ha sagt!

I Bibeln dyker änglarna upp vid de allra mest viktiga och avgörande ögonblicken. Vi minns ängeln Gabriel som möter den unga flickan Maria når hon får reda på att hon ska föda Jesus till jorden, änglarna sjunger i julnattens mörker om att en befriare är född åt oss, änglar ger Jesus mat när han har fastat i öknen i 40 dagar och 40 nätter - den gången när han sade Nej till frestelserna. Det var änglar som tröstade den förtvivlade Jesus i Getsemane örtagård kvällen innan han skulle korsfästas, en ängel står vid den tomma graven och kommer med budet att Jesus har uppstått från de döda, att livet är starkare än döden!

Om man tänker lite vidare så är budbärare från Gud med på många flera ställen i Bibeln och i våra liv, vi får höra ord och budskap sådant som Gud vill ha sagt – den som talar tydligast är förstås Jesus själv som vi hör i evangeliet, syner och drömmar är i bibeln ofta insikter och sanningar som Gud visar människor. När hans vänner kommer tillbaka efter att ha varit ute i landet och predikat och gjort gott ser han att där finns en början på en rörelse som vi inte har sett slutet på ännu, kyrkan och alla som vill förändra jorden till att bli en mänskligare plats att leva på, vi alla som vill värna naturen och skapelsen. Som vill se till att allt flera människor blir behandlade med värdighet och respekt, som vill leva ut drömmen om kärlek och tro och hopp så att den blir mer och mer verklig. Som vill förverkliga Guds rike. 

Något har börjat med Jesus som gör att ondskan inte har samma makt över oss längre, den har så att säga kastats ner från himlen, det goda har besegrat ondskan en gång för alla, det vi ser nu är tidsbegränsat och ska ta slut. Ondskans tid är kort. Vi ser mycket ondska i världen, vi ser krig och förföljelser, våld och fattigdom, och mycket annat som verkligen gör oss och andra illa. Men dess tid är kort vill bibeln säga oss idag, godheten och kärleken är starkare.
Om änglarna eller budbärarna kan stå på både den goda och den onda sidan så behöver vi pröva dem, budskap som vi får är inte självklart konstruktiva utan kan göra oss mindre fria, vi behöver tänka själva och grundregeln är att Gud som älskar oss, alltid vill se oss fria att vara de goda och kärleksfulla människor Gud har skapat oss till att vara. 

När man tänker vidare om änglar som budbärare, människor som säger det som Gud vill ha sagt på jorden så kan vi upptäcka en sak till:
Vi själva kan vara dessa budbärare som upprättar människor, ger uppmuntran, kommer med kritik när människor behandlas illa som till exempel när barn hotas med utvisning eller mobbas och diskrimineras.
Gud vill att vi ska vara Guds budbärare och att vi får kallelsen att dela med oss av tro, hopp och kärlek så mycket vi bara kan överallt där vi finns.
Änglar kan se ut som du och jag och alla som bär befrielsens budskap till sina medmänniskor.
Ängeln här i rummet är du själv!

/Predikan Den helige Mikaels dag 30 sep 2012

Änglar i Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga

Inga kommentarer: